[Infografika] 6 zasad projektowania i hierarchii wizualnej

Dobry design jest… niewidoczny: nie rozprasza uwagi, nie irytuje, nie zmusza odbiorcy do zastanawiania się, co ma zrobić dalej. Intuicyjny, przejrzysty, dopasowany do komunikatu. W praktyce oznacza to godziny spędzone nad tworzeniem layoutu.

Znasz to uczucie, kiedy przed tobą jest pusta przestrzeń robocza Illustratora lub Photoshopa… i taka sama pusta przestrzeń jest w twojej głowie? Po pierwszym zachwycie nad nieskrępowaną wolnością twórczą pojawiają się pytania: jak rozmieścić elementy projektu, żeby było dobrze? Jakie przyjąć proporcje?

 

 

6 zasad projektowania graficznego

Jak wszystkie dziedziny pracy twórczej, projektowanie graficzne również rządzi się swoimi zasadami. Ich rolą nie jest ograniczanie twórczej wolności, ale wprowadzenie w nią harmonii i stworzenie wewnętrznej struktury. Odbiorca może nie być świadom, jakie reguły złożyły się na to, co odbiera jako czytelne, zrozumiałe i przejrzyste, ale na pewno zauważy, jeśli którejś z nich zabraknie.

Infografika stworzona przez Folography.com ilustruje podstawowe pojęcia z dziedziny projektowania. Na czym polega spójność w projekcie i jak osiągnąć wrażenie harmonii? Co daje użycie podobieństw i kontrastów?

 

Projektowanie graficzne – spójność / harmonia

Aby uzyskać wrażenie spójności i harmonii w projekcie, zadbaj o te aspekty:

 • bliskość: odległości między elementami
 • podobieństwo: zachodzi, kiedy w elementach daje się zauważyć pewną powtarzalność
 • kontynuacja: wrażenie, jakie daje rozciągnięcie i powtarzanie wzoru lub linii
 • powtarzalność: elementy są wielokrotnie kopiowane lub powielane z drobnymi zmianami
 • rytm: osiąga się za pomocą pozycji, wielkości, koloru elementów, które zaburzają
  punkt centralny kompozycji
Jak stworzyć dobry projekt graficzny

6 zasad projektowania graficznego – harmonia i spójność

 

Projektowanie graficzne – równowaga

Za równowagę w projekcie odpowiadają:

 • symetria: elementy po obu stronach projektu są swoim odbiciem lustrzanym
 • asymetria: elementy po obu stronach różnią się kształtem, ale znajdują się w równowadze
 • ułożenie promieniste / koliste: elementy ułożone są w formie okręgu
Jak stworzyć dobry projekt graficzny

6 zasad projektowania graficznego – równowaga

 

Projektowanie graficzne – hierarchia

Zasady projektowania dla grafików

6 zasad projektowania graficznego – hierarchia

 

Projektowanie graficzne – proporcje i skale

Ta część dotyczy wielkości elementów, które umieszczasz w projekcie. Jakie powinny być relacja wielkości między nimi?

 • wielkość: elementy różnych wielkości pozostają w relacji do siebie
 • proporcja: elementy, które są ze sobą powiązane przez zachowanie proporcji tworzą wrażenie wizualnej harmonii
 • podział: tworzy punkt centralny, który wiąże wszystkie elementy
Zasady projektowania dla grafików

6 zasad projektowania graficznego – skala i proporcje

 

Projektowanie graficzne – nacisk i podkreślenie

 • wyróżnienie: zaburzenie hierarchii wizualnej za pomocą kształtu lub formy
 • kolor: tworzy rozróżnienie między elementami za pomocą barwy
 • wielkość: elementy różnych wielkości przyciągają uwagę odbiorcy
Zasady projektowania dla grafików

6 zasad projektowania graficznego – podkreślenie

 

Projektowanie graficzne – podobieństwo i kontrast

 • jasne i ciemne: jasne rozróżnienie między tłem i „pierwszym planem” tworzy kontrasty między elementami
 • linie: elementy o różnych teksturach i formach również tworzą kontrasty
Zasady projektowania dla grafików

6 zasad projektowania graficznego – podobieństwa i kontrasty

Skomentuj

avatar