Jak samodzielnie odłożyć na emeryturę

Jak samodzielnie odłożyć na emeryturę

Emerytura freelancera

 

Wiele osób zaczyna swoją przygodę z freelancingiem w bardzo młodym wieku. Emerytura to ostatnia sprawa, o której wtedy myślą. Warto jednak pamiętać, że freelancer nie nabywa prawa do emerytury, dlatego ważne jest, aby samemu odkładać na przyszłość. Jakie opcje oferuje nam Polska, aby jesień naszego życia  była naprawdę “złota”?

Jak samodzielnie odłożyć na emeryturę
Źródło obrazka: http://negativespace.co/

Polski system emerytalny opiera się na trzech filarach

  • I filarFundusz Ubezpieczeń Społecznych zarządzany przez ZUS
  • II filar – Otwarty fundusz emerytalny (OFE)
  • III filar – IKE, IKZE, PPE

I filar jest obowiązkowy, natomiast II i III filar dobrowolny. III filar związany jest z ulgami podatkowymi z tytułu odkładanych w nim środków.
Jak powszechnie wiadomo prognozowane emerytury z ZUSu mają wynosić ok 40% naszych zarobków, dlatego korzystne jest uruchomienie III filaru, który oprócz wymienionych opcji, obejmuje także wszystkie inne sposoby samodzielnego oszczędzania na emeryturę.

IKE/IKZE

Indywidualne konto emerytalne (IKE) oraz Indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) może być prowadzone przez bank, fundusz inwestycyjny, OFE, biuro maklerskie lub zakład ubezpieczeń.

Porównanie IKE i IKZE

IKE

IKZE

Roczny limit wpłat nie może przekroczyć trzykrotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok. W 2015 r. limit ten wynosił dokładnie 11 877 zł, a w 2016 r. ma wynieść 12 165 zł.

Roczny limit wpłat nie może przekroczyć kwoty odpowiadającej 1,2 krotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok. Limit ten w 2015 r. to 4 750,80 zł, natomiast w 2016 r.
4866 zł.

Oszczędzający może wypłacić pieniądze z zachowaniem korzyści podatkowych po złożeniu odpowiedniego wniosku, po ukończeniu przez niego 60 lat lub po nabyciu uprawnień emerytalnych i ukończeniu 55 lat oraz spełnieniu dodatkowego warunku:

– dokonywania wpłat na IKE co najmniej w 5 dowolnych latach kalendarzowych

– dokonania ponad połowy wartości wpłat ale nie później niż na 5 lat przed dniem złożenia przez oszczędzającego wniosku o dokonanie wypłaty.

Oszczędzający może wypłacić pieniądze z zachowaniem korzyści podatkowych po złożeniu odpowiedniego wniosku, po osiągnięciu przez niego wieku 65 lat oraz pod warunkiem:

– dokonywania wpłat na IKZE co najmniej w 5 latach kalendarzowych

Możliwości dokonywania wpłat:

– cały roczny limit za jednym razem

– rozbicie limitu na regularne miesięczne wpłaty

– rozbicie limitu na nieregularne wpłaty

Możliwości dokonywania wpłat:

– cały roczny limit za jednym razem

– rozbicie limitu na regularne miesięczne wpłaty

– rozbicie limitu na nieregularne wpłaty

Brak opodatkowania wpłaty

Wypłata podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym w stawce 10 %

Zwolnienie z podatku od zysków kapitałowych.

Zwolnienie z podatku dochodowego dochodów z tytułu oszczędzania na IKE, uzyskanych w związku z gromadzeniem i wypłatą środków, a także wypłatą transferową do PPE, pod warunkiem gromadzenia oszczędności na jednym IKE.

Zwolnienie z podatku od zysków kapitałowych.

Wpłaty w danym roku podatkowym można odliczyć od podstawy opodatkowania.

Zwolnienie z podatku dochodowego wypłat transferowych zgromadzonych środków pomiędzy instytucjami finansowymi prowadzącymi IKZE, na IKZE osoby uprawnionej.

Wcześniejszy zwrot środków w całości lub w części („częściowy zwrot”).

Taki zwrot wiąże się z koniecznością zapłacenia 19% podatku od dochodów kapitałowych, tak jak w przypadku innych lokat.

Wcześniejszy zwrot środków w całości, brak „częściowego zwrotu”.

Taki zwrot podlega jednak wyższemu opodatkowaniu podatkiem dochodowym – stawki według skali podatkowej.

Oszczędności są w całości dziedziczone.

Nie płacimy podatku od spadków i darowizn.

Osoby dziedziczące środki z innego IKE mogą je przenieść na własne konto w trzecim filarze lub od razu wypłacić i nie płacą z tego tytułu podatku dochodowego.

Oszczędności w całości dziedziczone.

Nie płacimy podatku od spadków i darowizn.

Osoby dziedziczące środki z IKZE będą musiały zapłacić zryczałtowany podatek dochodowy w stawce 10%.

W przypadku przeniesienia wartości spadku na własne konto w trzecim filarze spadkobierca nie zapłaci 10% podatku ryczałtowego (IKZE).

Pracownicze Programy Emerytalne (PPE)

Pracownicze Programy Emerytalne są dobrowolną formą grupowego oszczędzania na emeryturę, organizowaną przez pracodawcę przy współudziale pracowników. Składkę podstawową finansuje pracodawca, natomiast pracownik może zadeklarować wnoszenie składki dodatkowej, potrąconej z wynagrodzenia. Środki wnoszone do programu są odprowadzane i zarządzane przez instytucję finansową, która jest wybierana przez pracodawcę i pracowników w fazie organizowania programu.

Zgromadzone przez uczestnika na jego rachunku środki mogą podlegać wypłacie, wypłacie transferowej (do innego PPE lub na IKE) lub zwrotowi. Przesłanki do wycofania środków z programu, w każdym z wyżej wymienionych przypadków, są szczegółowo określone przepisami prawa.

Wypłata zgromadzonych oszczędności może nastąpić na wniosek uczestnika po osiągnięciu przez niego 60. roku życia, po przedstawieniu przez niego decyzji o przyznaniu prawa do emerytury, po ukończeniu 55.roku życia, na wniosek osoby uprawnionej – w przypadku śmierci uczestnika, bez wniosku uczestnika w przypadku ukończenia przez niego 70 lat (o ile wcześniej nie wystąpił z wnioskiem o wypłatę środków).
W 2015 r. limit wpłat wynosił 17.815,50 zł.  w roku 2016 wynosi 18 247,50 zł (IKE, IKZE, PPE – limity wpłat).

Rankingi IKE i IKZE 2015

Na naszym rynku istnieje ogrom ofert kont IKE oraz IKZE. Nie wkraczając w kompetencje osób zajmujących się bankowością na co dzień, przytaczam zestawienie najlepszych IKE oraz IKZE w roku 2015.

Ranking IKE 2015

Najlepsze IKE 2015


z depozytem bankowym

w banku komercyjnym

Bank Millenium

w banku spółdzielczym

Silesia Bank/BS Nadarzyn

z funduszami inwestycyjnymi

KBC TFI / NN TFI

z ubezpieczeniem inwestycyjnym

Aviva TUnŻ

z dobrowolnym funduszem emerytalnym

DFE Nationale-Nederlanden

z rachunkiem maklerskim

DM mBanku

Ranking IKZE 2015

Najlepsze IKZE 2015


z depozytem bankowym

w banku komercyjnym

ING Bank Śląski

w banku spółdzielczym

BS Nadarzyn

z funduszami inwestycyjnymi

KBC TFI / NN TFI

z ubezpieczeniem inwestycyjnym

z dobrowolnym funduszem emerytalnym

DFE Nationale-Nederlanden

z rachunkiem maklerskim

DM mBanku

Oprócz wymienionych sposobów na zbudowanie własnego kapitału emerytalnego jest inwestowanie w najlepsze na rynku produkty oszczędnościowe. Jednak wymaga to przede wszystkim znajomości usług bankowych oraz niezwykłej samodyscypliny. Pomóc może w tym blog jakdorobic.com

Jak zyskać na zleceniach z Useme

Jak emeryt może zacząć pracować w Internecie

 

Na podstawie: inwestycje.pl/Emerytura dla freelancera

polskieradio.pl/IKE-i-IKZE takie oszczedzanie na emeryture oplaca się bardziej niz lokata

Zapisz

Zapisz

Skomentuj

avatar