[Szkolenie] Agile w praktyce – jak „zwinnie” zrealizować projekt

Techniki zwinne w realizacji zleceń IT

Realizacja projektów IT w metodykach zwinnych

Na czym polega największa trudność w zleceniu pracy specjaliście IT? Dla wielu zleceniodawców jest to… trudność z oceną tempa pracy i jej jakości, a co za tym idzie – rozwiązania ewentualnych kwestii spornych.
Takie prace, jak wykonanie strony www, stworzenie aplikacji mobilnej czy opracowanie autorskiego rozwiązania informatycznego są dość proste w weryfikacji. Nawet jeśli termin wykonania pracy przesunie się, można łatwo oszacować, o ile wzrosną koszty.
Inaczej jednak dzieje się w wypadku dużych zleceń, nad którymi pracuje cały zespół IT.

Techniki zwinne w realizacji zleceń IT
Szkolenia z realizacji projektów IT w metodyce agile

Kaskada czy zwinność?

Metodyki zwinne powstały właśnie w odpowiedzi na kłopoty, jakich przysparzało zarządzanie dużymi projektami. Zarządzanie kaskadowe (waterfall) zakładało, że kolejne części zadania wykonywane są po kolei, zatem zastój na jednym etapie powodował opóźnienia we wszystkich kolejnych.

Metodyki zwinne (agile) zrewolucjonizowały zarządzanie projektami IT. Dziele zadań na mniejsze sprinty, aktywne uczestnictwo przedstawiciela zleceniodawcy w pracach zespołu i większa elastyczność w kolejności realizowania kolejnych części zlecenia zwiększyły efektywność i ułatwiły wprowadzenie niezbędnych zmian jeszcze na etapie prac.

 

Agile w praktyce

To, co było prawdziwą innowacją w świecie IT okazało się trudniejsze do zaakceptowania dla managerów projektów i firm zlecających prace.
W przypadku pracy w metodyce zwinnej trudniej bowiem oszacować koszty oraz przewidzieć ostateczny termin ukończenia projektu. Nawet jeśli proces projektowania jest zwinny, kontrakt powinien być raczej „sztywny”.
Jak pogodzić te dwie sprzeczności?

 

Szkolenia z tworzenia umów IT dla projektów realizowanych w metodyce agile

Jeśli szukasz bardziej efektywnych sposobów realizacji projektów IT i chcesz zacząć pracować w metodyce zwinnej, koniecznie dowiedz się, jak skonstruować odpowiednią umowę. Dzięki temu oszczędzisz sobie nieporozumień i… niepotrzebnych kosztów. W tym celu możesz skorzystać z kursów, organizowanych przez Centrum Promocji Informatyki w Warszawie.

 

szkolenie “UMOWY IT – PROJEKTY IT REALIZOWANE W METODYKACH ZWINNYCH (AGILE)”
Data i miejsce: Warszawa, 27 czerwca 2017 r.

Znaczący w ostatnim czasie wzrost popularności metodyk zwinnych w tworzeniu rozwiązań informatycznych (agile software development) zmusza do postawienia szeregu pytań o aspekty prawne tego rodzaju przedsięwzięć. Umowy dotyczące projektów opartych na programowaniu iteracyjno-przyrostowym wymagają bowiem uwzględnienia ich specyfiki nie tylko w warstwie organizacji projektu, zarządzania jego realizacja i podziału ról projektowych, ale także w kontekście skutków prawnych, a także zakresu i form zabezpieczeń prawnych każdej ze stron.

Realizacja projektów informatycznych w oparciu o metodyki zwinne (agile) powoduje konieczność zwrócenia uwagi na specyficzne ryzyka prawne wynikające z przyjętego modelu, zarówno z puntu widzenia zamawiającego, jak i wykonawcy. Ryzyka te, jak i sposoby ich ograniczana na gruncie kontraktowym kształtują się w sposób zdecydowanie różny od specyfiki prawnej „klasycznego” podejścia kaskadowego (waterfall).

 

Szkolenie przeznaczone jest przede wszystkim dla osób praktycznie uczestniczących w przygotowywaniu oraz realizacji projektów związanych z budową lub rozwojem systemów IT, w tym:
•    menedżerów odpowiedzialnych za negocjacje i wykonanie kontraktów IT,
•    osób biorących udział w negocjowaniu umów dotyczących budowy lub rozwoju systemów informatycznych,
•    koordynatorów nadzorujących realizację projektów IT związanych z tworzeniem oprogramowania,
•    prawników wewnętrznych producentów, dystrybutorów i użytkowników oprogramowania

 

Szczegółowy PROGRAM szkolenia.

Zapraszamy do skorzystania z 10% RABATu na udział w szkoleniu poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

 

Organizator
Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o.;
www.cpi.com.pl
tel. (22) 870 69 10, 870 69 78;
email: pr@konferencja.com.pl

Zapisz

Zapisz

Skomentuj

avatar