Tagged: aplikacje

Jak zrobić prototyp aplikacji: 5 bezpłatnych serwisów 109

Jak zrobić prototyp aplikacji: 5 bezpłatnych serwisów

W App Store jest około pół miliona aplikacji. W Google Play ich jest znacznie więcej – 1 000 700. Oznacza to, że przed uruchomieniem aplikacji (dodaniem aplikacji do sklepu) jest konieczne zbadanie jej koncepcji. Serwisy z tej listy mogą być wykorzystane do tworzenia prototypu aplikacji, które nie mają nic oprócz rysunku na papierze.