Praca zdalna i freelancer a myślenie grupowe

Masz dość pracy w samotności? Czujesz, że jako freelancer potrzebujesz czasem wymiany myśli z innymi, a konstruktywna krytyka wniosłaby do twoich projektów nową jakość? Rozmowy twarzą w twarz, wykresy, prezentacje, robienie notatek i szkiców…

Jeśli masz podobne wyobrażenia, zerknij najpierw, jak w zabawnych i szczerych grafikach pracę grupową podsumowali twórcy z Creative Market.

 

1. Jak grupa ocenia twój pomysł

Praca zdalna i freelancer a myślenie grupowe
Burza mózgów i praca w grupie

 

2. Jak grupa zmienia twój pomysł

Praca zdalna i freelancer a myślenie grupowe
Burza mózgów i praca w grupie

 

3. Praca mózgu w czasie burzy mózgów

Praca zdalna i freelancer a myślenie grupowe
Burza mózgów i praca w grupie

 

4. O czym myślimy podczas burzy mózgów

Praca zdalna i freelancer a myślenie grupowe
Burza mózgów i praca w grupie

 

5. Osiąganie porozumienia

Praca zdalna i freelancer a myślenie grupowe
Burza mózgów i praca w grupie

 

6. Ocena pomysłów w czasie pracy zespołowej

Praca zdalna i freelancer a myślenie grupowe
Burza mózgów i praca w grupie

 

A jak wy wspominacie burze mózgów? Czy któraś z takich sesji „grupowego myślenia” przyniosła pozytywne rezultaty? Czekamy na wasze komentarze.