Kim jest polski freelancer? Praca zdalna w Polsce 2018

Kim są freelancerzy w Polsce? Jak pracują, ile zarabiają? I czy freelancing to rzeczywiście domena ludzi młodych, którzy jeszcze nie zaczęli pracy na etacie, traktowany jako forma tymczasowa przed stałym zatrudnieniem?

Raport Useme.eu, największego polskiego portalu do rozliczania pracy zdalnej i wystawiania faktury bez firmy odpowiada na te pytania.
Wnioski, jakie nasuwają się po jego lekturze, potwierdzają stereotyp tylko do pewnego stopnia. Freelancing to i sposób na życie, i sposób na dodatkowe źródło dochodów; świadomy wybór dla jednych i „forma przejściowa” między kolejnymi etatami dla drugich.
Sprawdźmy, kim jest polski freelancer.

Kim jest polski freelancer? Praca zdalna w Polsce 2018
Raport Useme.eu – freelancing w Polsce 2018

 

Praca zdalna w Polsce 2018

Kilka miesięcy temu pisaliśmy o pierwszej części wyników badania rynku pracy zdalnej przeprowadzonego przez Useme. Na podstawie wyciągniętych wniosków można było stworzyć obraz polskiego freelancera.
Jest to młody człowiek między 24 a 31 rokiem życia, najczęściej z miasta powyżej 400 tysięcy mieszkańców, który pracuje jako copywriter, grafik lub programista.

Z poprzedniej części raportu dowiedzieliśmy się też, że dla większości freelancerów praca na zlecenie jest formą zwiększenia przychodu: miesięcznie zarabiają w ten sposób około tysiąca złotych, a na pracę poświęcają tyle czasu, ile zajmuje praca na pół etatu.

Co ciekawe, druga część raportu Useme przynosi zaskakujący wynik: połowa ankietowanych nie chce zrezygnować z freelancingu i przejść na etat. To, co dla większości pracowników jest spełnieniem marzeń, dla freelancerów nie jawi się wcale jako kusząca perspektywa.

Z kolei ci, którzy łączą etat z pracą zdalną są zadowoleni z takiego stanu i również nie chcą go zmieniać.
Pozwala to zauważyć, że wśród polskich freelancerów dominują dwie grupy: osób utrzymujących się z pracy na zlecenie oraz tych, którzy łączą pracę zdalną z pracą na etacie.

 

Codzienność freelancera – dla kogo pracuje i jak się rozlicza?

W dobie popularności serwisów ze zleceniami wielu osobom postronnym jak i początkującym freelancerom nasuwa się pytanie o bezpieczeństwo finansowe i sposób rozliczenia.

Polscy freelancerzy rzeczywiście skarżą się na problemy z płatnościami od klientów – kwestia ta dotyka 25% respondentów, a kolejnym 34% zdarza się sporadycznie.
Warto zwrócić uwagę, że większość polskich freelancerów unika pracy w szarej strefie i korzysta z legalnych sposobów rozliczenia zleconej pracy. Są to odpowiednio rozliczenie za pomocą faktury bez firmy w Useme.eu, umowy o dzieło, zlecenia i prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

Kim są zleceniodawcy polskiego freelancera? W większości są to małe i średnie polskie firmy – tę grupę wskazało 68% badanych. Mocną grupę stanowią także osoby fizyczne oraz mikroprzedsiębiorstwa.
Co ciekawe, polski freelancer współpracuje także z klientami zagranicznymi. Połowa ankietowanych realizuje średnio od 1 do 5 takich zleceń w ciągu miesiąca.

 

Praca zdalna w praktyce

Wydaje się wam, że freelancerzy to główni odbiorcy usług biur coworkingowych? Nic bardziej mylnego: większość polskich wolnych strzelców pracuje w zaciszu własnego domu!

Nieprzypadkowo serwisy i blogi poświęcone pracy zdalnej podkreślają znaczenie, jakie mają rekomendacje i polecenia. To właśnie one w 2/3 przypadków wskazywane są jako źródło pozyskiwania nowych ofert pracy zdalnej. Połowa freelancerów korzysta również z portali i serwisów ogłoszeniowych dla freelancerów, również zagranicznych.

A co z kształceniem i „nadążaniem” za trendami? Freelancerzy dbają o to, aby być na bieżąco ze wszystkimi trendami i śledzą nowinki techniczne pojawiające się w ich branżach. Źródłem wiedzy są najczęściej blogi i serwisy tematyczne, chociaż wolni strzelcy korzystają także z fachowych książek oraz szkoleń i kursów online.

 

Staż polskiego freelancera

Czy z freelancingu da się wyżyć? Jak długo można wytrzymać bez etatu? Okazuje się, że i na tym polu zarysowują się dwa wyraźne trendy: połowa ankietowanych deklaruje, że pracą na zlecenie zajmuje się od kilku miesięcy do dwóch lat. Można to tłumaczyć młodym wiekiem respondentów oraz faktem, że dla tej grupy praca zdalna jest formą zarabiania przed rozpoczęciem pełnoetatowej pracy.

Po drugiej stronie skali plasuje się 15% grupa freelancerów, którzy na własny rachunek pracują powyżej 5 lat, co wskazuje, że „okrzepli” na rynku pracy zdalnej.

Ciekawy trend zdradza grupa pośrednia, czyli freelancerzy ze stażem pomiędzy 3 a 5 lat. Zanotowała ona wzrost liczebności w porównaniu do badania z poprzedniego roku.

 

Raport Useme.eu: Freelancing w Polsce 2018 – podsumowanie

Polskich freelancerów można podzielić na dwie grupy: tych, którzy dorabiają do etatów realizując zlecenia oraz tych, dla których freelancing jest sposobem na życie. Podział ten pojawia się również w kwestii przyszłych wyborów: połowa zdecydowana jest kontynuować pracę jako mobilny specjalista, połowa woli łączyć pracę zdalną z etatem.

Zlecenia najczęściej zdobywa się przez polecenia i rekomendacje, ale ważnym źródłem pozyskiwania nowych zleceń są także polskie i zagraniczne portale ogłoszeniowe dla freelancerów. Obecność zagranicznych portali w tym wyliczeniu nie powinna dziwić: połowa polskich freelancerów realizuje prace również dla zagranicznych klientów.

Mimo to największą grupą odbiorców usług mobilnych specjalistów są małe i średnie przedsiębiorstwa oraz osoby fizyczne.
Freelancerzy spotykają się z ich strony z opóźnieniami płatności, jednak nie unikają płacenia podatków: największa grupa ankietowanych korzysta z umów o dzieło i umów zlecenia, również rozliczanych za pomocą serwisu useme.eu.

Na koniec trzeba zauważyć, że rośnie grupa freelancerów ze stażem pracy zdalnej między 3 a 5 lat, podczas gdy grupy mobilnych specjalistów ze stażem poniżej roku do dwóch lat i powyżej 5 lat utrzymują się na stałym poziomie.
Warto obserwować ten trend – przypomnijmy, że w krajach Europy Zachodniej freelancerzy to grupa licząca sobie 8 milionów pracowników, która w ciągu ostatnich 8 lat zanotowała 24% wzrost liczebności.

 

Raport Useme: Freelancing w Polsce 2018