Zmiana kwalifikacji zawodowych

Zmiana branży na… pracę zdalną

 

Wiele mówi się o tym, że za bezrobocie w Polsce odpowiada nie brak miejsc pracy, ale brak specjalistów. Zmiana kwalifikacji wydaje się więc naturalnym krokiem w rozwoju kariery zawodowej.

Zmiana kwalifikacji zawodowych
Źródło obrazka: pixabay.com/pl/users/pashminu-1137303/

Jak podaje gazetapraca.pl 94% Polaków deklaruje gotowość do zmiany kwalifikacji zawodowych niezależnie od czasu, jaki musieliby poświęcić na naukę nowych kompetencji. Warunek? Do finansowych wyrzeczeń i pokonania stresu związanego z nauką nowego zawodu Polaków zmotywować może perspektywa lepszej pracy, szczególnie poparta konkretną ofertą, co pomaga zminimalizować ryzyko. Podobnie ponad 80% respondentów ankietowanych przez gazetapraca.pl odpowiedziało, że byliby skłonni całkowicie się przekwalifikować, aby zdobyć lepszy zawód.

Sektory rynku, w których pracownicy są gotowi podjąć naukę w celu zmiany kwalifikacji, związane są przede wszystkim ze sprzedażą, handlem i obsługą klienta, w tym także marketingu i call center. Chęć odbycia dodatkowych kursów i nauki nowego zawodu deklaruje w nich ponad połowa ankietowanych (odpowiednio 52% i 55% dla pracowników call center i marketingu).

Trudno jednak oszacować, ilu Polaków faktycznie zmieniło branżę w okresie swojej aktywności zawodowej. Ankiety przeprowadzone dotychczas przez jeden z wiodących serwisów pracy wskazują, że prawie połowa badanych nigdy nie zmieniała sektora zatrudnienia.

Przekwalifikowanie zawodowe
Źródło: gazetapraca.pl

Jakie są możliwości zmiany kwalifikacji zawodowych?

Przed wszystkim warto przeanalizować swoje własne predyspozycje lub pasje – praca może być nie tylko nudnym obowiązkiem, ale wiązać się z hobby. Drugim krokiem powinno być sprawdzenie, czy istnieje nisza rynkowa, w której zapotrzebowanie na specjalistów z danej dziedziny zwiększa szanse na znalezienie zatrudnienia.

Istnieje też kilka możliwości skorzystania z kursów i szkoleń, które pomogą w zmianie zawodu – część z nich est finansowana ze środków unijnych i dlatego pozostaje bezpłatna.

Jakie opcje są dostępne?

Dla osób niepracujących najpopularniejszą metodą jest skorzystanie ze szkoleń organizowanych na przykład przez Powiatowe Urzędy Pracy lub instytucje prywatne. Do odbycia szkolenia nie jest wymagany status osoby bezrobotnej, jednak z oferty wyłączeni są studenci studiów dziennych i osoby prowadzące działalność gospodarczą. Jedynym warunkiem jest wiek aktywności zawodowej, to znaczy między 15 a 64 rokiem życia. Kursy obejmują szeroki wybór specjalizacji i umiejętności, w tym kursy językowe, a po ich ukończeniu przyznawane są certyfikaty potwierdzające nabyte umiejętności.

Mieszkańcy małych miejscowości (do 5 tysięcy) mogą także skorzystać ze szkoleń i warsztatów, które oferowane są w ramach programu Leader. Fundusze na organizację pozyskują gminy wiejskie i organizacje pozarządowe.

Jeśli prowadzisz własną firmę, nie jesteś pozbawiony możliwości zmiany lub podniesienia kwalifikacji. Kursy dofinansowane przez Unię dotyczą zagadnień ekonomii, finansów, zarządzania zasobami ludzkimi i rachunkowości. Mogą z nich skorzystać właściciele mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, którzy uzyskali pomoc publiczną, ponieważ szkolenia dofinansowywane są do 80% wysokości kosztów.

Jeśli aktualnie pozostajesz zatrudniony w oparciu o umowę o pracę, możesz także poprosić firmę, aby wysłała Cię na szkolenie. Podobnie jak w przypadku szkoleń dla pracodawców łączy się to z uzyskaniem pomocy publicznej – koszt kursu jest w znacznej części finansowany ze środków unijnych, ale pracodawca musi wnieść tak zwany wkład własny. Jeśli uważasz, że Twoje kwalifikacje są za niskie lub przestały być aktualne, zgłoś się na kurs z własnej inicjatywy. Nie potrzebujesz do nich zgody pracodawcy, ponieważ odbywają się poza zakładem pracy i poza godzinami zatrudnienia. Aby uzyskać listę kursów, zgłoś się do Powiatowego Urzędu Pracy lub do ośrodków szkolenia ustawicznego.

 

Zapisz